آخرین مطالب

تکثیر کاکتوس‌ها
تکثیر کاکتوس‌ها
آبان 17, 1401

روش های اصلی تکثیر کاکتوس ها عبارتند از: کاشت بذر، قلمه زدن و پیوند زدن کاکتوس کاشت بذر کاکتوس برای کاشت بذر کاکتوس از خاک پیت ماس استفاده می‌شود. بذرها را پس از ضدعفونی کردن خاک پیت ماس با سم...

آفت و بیماری‌های کاکتوس
آفت و بیماری‌های کاکتوس
مهر 15, 1400

پوسیدگی ریشه کاکتوس اصلی ترین مشکل کاکتوس ها که در اثر آبیاری زیاد اتفاق می افتد. در مراحل اولیه پوسیدگی را میتوان با حذف کردن یا هرس کردن ریشه های پوسیده و استفاده از سموم قارچ کش از بین برد و از...

هنر و سینما